زير زمين شامل :

راديولوژي، سونوگرافي،  موتور خانه، لاندري، CSR، آشپز خانه، سالن هاي غذا خوري، نمازخانه،بایگانی مدارک پزشکی ،واحد تجهيزات پزشكي


طبقه همكف شامل :

 مدير عامل،رياست،  مترون،  اتاق جلسات،اداري،مالي،بهبود کیفیت،اتفاقات، آزمايشگاه، فيزيوتراپي، داروخانه، پذيرش، ترخيص،‌صندوق، حسابداري، سالن انتظار، هتل همراهان، سالن كنفرانس، بوفه، بانك، اطلاعات، واحد انفورماتيك


طبقه اول شامل:

 ICU، دندان پزشكي، سالن انتظار ، کارشناسان بیمه ،


طبقه دوم شامل:

آنژيوگرافي، پست آنژيو، جراحي قلب، ICU جراحي قلب، CCU، درمانگاه هاي تخصصي و فوق تخصصي،  كتابخانه


طبقه سوم شامل :

اتاق هاي عمل، ريكاوري، زايشگاه، بخش نوزادان، بخش هاي داخلی و جراحي زنان و مردان، بخش هاي اطفال